Metamorfozy Ortodontyczne


Aparat ortodontyczny Invisalign

Przed  leczeniem                                                                                               Po leczeniu

ortodoncja invisalign przed ortodoncja invisalign przed
leczenie ortodontyczne invisalign przed leczenie ortodontyczne invisalign po
leczenie aparatem invisalign przed leczenie aparatem invisalign po
metamorfoza leczenie invisalign przed metamorfoza leczenie invisalign po

Aparat ortodontyczny stały zwykły

Przed leczeniem                                                                                              Po leczeniu

aparat ortodontyczny stały zwykły przed aparat ortodontyczny stały zwykły po

Aparat ortodontyczny samoligaturujący

Przed leczeniem                                                                                                 Po leczeniu

leczenie ortodontyczne aparat samoligaturujący przed leczenie ortodontyczne aparat samoligaturujacy po

Log in