płytka retencyjna leczenie

Płytka retencyjna

Czym jest płytka retencyjna?

Płytka retencyjna należy do ruchomych aparatów ortodontycznych. Jest to rodzaj aparatu ortodontycznego, który wykonuje się w ostatniej fazie leczenia ortodontycznego. Zbudowana jest z płytki znajdującej się na podniebieniu i metalowych drucików, które blokują i stabilizują ją na zębach. Wykonywana jest dla każdego Pacjenta indywidualnie po wcześniejszym pobraniu odpowiednich wycisków.

Kiedy stosuje się płytkę retencyjną?

Płytkę retencyjną bardzo często stosuje się po leczeniu ortodontycznym dla utrzymania efektów leczenia aparatem ortodontycznym

Płytka retencyjna jest pewnego rodzaju aparatem retencyjnym, jednak ma swoje pewne zasady użytkowania, zbliżone do użytkowania aparatów ruchomych.

Jakie są zasady postępowania z płytką retencyjną?

Płytka retencyjna przez około 2-4 miesięcy po zdjęciu stałego aparatu ortodontycznego towarzyszy pacjentowi niemalże cały czas. Dlatego należy o nią szczególnie dbać. Bardzo ważne jest, by zakładać ją i używać ściśle z zalecaniami lekarza ortodonty. zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli przez kilka pierwszych tygodni zalecane jest noszenie płytki retencyjnej przez 24 godziny na dobę, to należy tego pilnie przestrzegać. 

Tak jak każdy aparat ruchomy, płytkę retencyjną należy ściągać do spożywania posiłków i zakładać dopiero po uprzednim wyczyszczeniu zębów szczoteczką i pastą oraz nitką dentystyczną. Płytkę po każdym ściągnięciu należy wyczyścić przy pomocy wody (niegorącej) lub wody i preparatu do czyszczenia tego rodzaju nakładek. Płytkę oczyszcza się przy użyciu specjalnej, miękkiej szczoteczki. Wyczyszczoną i wyschniętą płytkę należy przechowywać w odpowiednim pudełeczku posiadającym otwory do cyrkulacji powietrza. W przypadku uszkodzenia płytki należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza ortodonty na kontrolę i wymianę płytki na nową.

płytka retencyjna rzeszów